《WIMAX技术、标准与应用》高清文字版[PDF]

资料介绍


内容介绍:

本书主要介绍包括802.16d和802.16e在内的WiMAX技术产生的背景、应用场景、空中接口的技术实现和网络架构等方面的内容,同时还将介绍WiMAX技术与3G、E3G等技术的比较,并对WiMAX技术未来的发展方向进行了探讨。

内容截图:


发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: