ubuntu 9.10

2009年10月30日 Linux, Ubuntu 暂无评论

Ubuntu 9.10正式版在10月29日也就是Windows 7上市一周后发布

现在用着windows 7 感觉还好 游戏就有点卡 可能是资源占用大的缘故

Ubuntu 是好久没用了 上次是用mint7  不过还是照例关注

ubuntu-9.10-desktop-i386.iso (690MB, torrent),

ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso (691MB, torrent).

Download (MD5):

 kubuntu-9.10-desktop-i386.iso (683MB, torrent),

kubuntu-9.10-desktop-amd64.iso (696MB, torrent).

Download (MD5):

 xubuntu-9.10-desktop-i386.iso (664MB, torrent),

xubuntu-9.10-desktop-amd64.iso (673MB, torrent).

Download (MD5):

 mythbuntu-9.10-desktop-i386.iso (576MB, torrent),

mythbuntu-9.10-desktop-amd64.iso (594MB, torrent).

Download (MD5):

ubuntustudio-9.10-alternate-i386.iso (1,485MB, torrent),

ubuntustudio-9.10-alternate-amd64.iso (1,529MB, torrent).

更多见我博文  ubuntu 9.04

0 条留言  访客:0 条  博主:0 条

  1. 9.04>>9.10 升级后 出错误了 唉。。

给我留言